Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại tr

Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng trực tiếp với dung dịch FeCl3


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương trình:

Cu + FeCl3  CuCl2 + FeCl2    

Zn + FeCl3  ZnCl2 + Fe     

Mg  + FeCl3  MgCl2 + Fe

Ni  + FeCl3  NiCl2 + Fe

Ba + H2O  Ba(OH)2 + H2

3Ba(OH)2 + 2Fe  2Fe(OH)3 + 3BaCl2

đáp án: B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn