Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon – 6,6, tơ n

Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon – 6,6, tơ n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon – 6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli(etylen terephtalat). Số  polime được tổng hợp từ phản  ứng trùng hợp là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tơ capron Trùng hợp caprolactam:

 Tơ nitron:  Trùng hợp acrilonitrin:

 Cao su buna: Trùng hợp buta-1,3-đien:

Poli(metyl metacrylat): Trùng hợp metyl metacrylat:

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn