Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các tính chất vật lí sau1 ở thể rắn2 dễ nóng ch

Cho dãy các tính chất vật lí sau1 ở thể rắn2 dễ nóng ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các tính chất vật lí sau:

(1) ở thể rắn.

(2) dễ nóng chảy.

(3) dẫn điện kém.

(4) có ánh kim.

Tính chất vật lí của Si là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức phần I.2 (SGK Hóa 9 – T92): Silic là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại, dẫn điện kém. Tinh thể Silic tinh khiết là chất bán dẫn.

Giải chi tiết:

Theo kiến thức SGK thì tính chất vật lí của Si là: rắn, dẫn điện kém, có ánh kim.

Đáp án D

Ý kiến của bạn