Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy chất : Al ; Al(OH)<sub>3</sub> ; Al<sub>2</sub>O<sub

Cho dãy chất : Al ; Al(OH)<sub>3</sub> ; Al<sub>2</sub>O<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy chất : Al ; Al(OH)3 ; Al2O3 ; AlCl3 . Số chất lưỡng tính trong dãy là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chỉ có Al2O3 và Al(OH)3 là chất lưỡng tính

Al là kim loại , không phải chất lưỡng tính

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn