Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, phenol, b

Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, phenol, b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, phenol, benzen, pentan, axit acrylic và stiren. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

isopren, anilin, anđehit axetic, phenol, axit acrylic và stiren.

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn