Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy kim loại : Na , Ba , Al , K , Mg. Số kim loại trong

Cho dãy kim loại : Na , Ba , Al , K , Mg. Số kim loại trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy kim loại : Na , Ba , Al , K , Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 có tạo kết tủa là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các kim loại : Na , Ba , K

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn