Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dây sắt quấn hình lò xo đã được nung nóng đỏ vào lọ

Cho dây sắt quấn hình lò xo đã được nung nóng đỏ vào lọ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào TCHH của sắt tác dụng với clo (T59 – SGK Hóa 9): Hiện tượng khi cho dây sắt quấn hình lò xo đã được nung nóng đỏ vào lọ đựng khí clo là sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ.

Giải chi tiết:

Sắt cháy trong clo tạo khói màu nâu đỏ chính là của FeCl3.

PTHH: 3Fe + 3Cl2 (xrightarrow{{{t^0}}}) 2FeCl3.

Đáp án C

Ý kiến của bạn