Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho Delta ABC các tia phân giác của góc B  và A cắt nha

Cho Delta ABC các tia phân giác của góc B  và A cắt nha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (Delta ABC), các tia phân giác của góc (B)  và (A) cắt nhau tại điểm (O.)  Qua (O)  kẻ đường thẳng song song với (BC)  cắt (AB)  tại (M,) cắt (AC)  ở (N.)  Cho (BM = 2cm,CN = 3cm.) Tính (MN?)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất 3 đường phân giác của tam giác, tia phân giác của 1 góc, hai đường thẳng song song và tính chất tam giác cân.

Giải chi tiết:

 

Vì O là giao điểm của hai tia phân giác của các góc (widehat {ABC}) và (widehat {CAB})(gt)

Suy ra, CO là phân giác của (widehat {ACB})(tính chất 3 đường phân giác của tam giác)

( Rightarrow widehat {ACO} = widehat {BCO}left( 1 right)) (tính chất tia phân giác của một góc)

BO là phân giác của (widehat {ABC}left( {gt} right) Rightarrow widehat {OBA} = widehat {OBC}left( 2 right)) (tính chất tia phân giác của một góc)

Vì MN // BC (gt) (left{ begin{array}{l}widehat {MOB} = widehat {OBC}left( 3 right)\widehat {NOC} = widehat {OCB}left( 4 right)end{array} right.) (so le trong)

Từ (1) và (4) ( Rightarrow widehat {NOC} = widehat {NCO} Rightarrow Delta NOC) cân tại N (dấu hiệu nhận biết tam giác cân)

( Rightarrow NO = NC = 3cm) (tính chất tam giác cân)

Từ (2) và (3) ( Rightarrow widehat {MOB} = widehat {MBO} Rightarrow Delta MOB) cân tại M (dấu hiệu nhận biết tam giác cân)

( Rightarrow MB = MO = 2cm) (tính chất tam giác cân)

( Rightarrow MN = MO + ON = 2 + 3 = 5cm.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn