Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho Delta ABC cân tại A Gọi G là trọng tâm của tam giác

Cho Delta ABC cân tại A Gọi G là trọng tâm của tam giác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (Delta ABC) cân tại A. Gọi G là trọng tâm của tam giác, I là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác. Khi đó ta có:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Trong một tam giác cân, đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh cũng đồng thời là đường phân giác ứng với cạnh đáy.

Giải chi tiết:

(I) là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác nên I cách đều 3 cạnh của tam giác.

Loại đáp án A.

Ta có:(Delta ABC) cân tại (A,I) là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác nên (AI)  vừa là đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác của (widehat {BAC}).

Mà (G)  là trọng tâm của  (Delta ABC) nên (A,G,I) thẳng hàng. Chọn B.

Chọn B

Ý kiến của bạn