Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho Delta ABC có cạnh AB = 1cmvà cạnh BC = 4cm Tính độ

Cho Delta ABC có cạnh AB = 1cmvà cạnh BC = 4cm Tính độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (Delta ABC) có cạnh (AB = 1cm)và cạnh (BC = 4cm). Tính độ dài cạnh (AC)  biết độ dài cạnh (AC) là một số nguyên.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác.

Giải chi tiết:

Gọi độ dài cạnh (AC)  là (xleft( {x > 0} right)). Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

(4 - 1 < x < 4 + 1 Leftrightarrow 3 < x < 5). Vì (x)  là số nguyên nên (x = 4.) Vậy độ dài cạnh (AC = 4cm.)

Chọn D.

Ý kiến của bạn