Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho Delta ABC em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án s

Cho Delta ABC em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (Delta ABC), em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác.

Giải chi tiết:

Vì trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại và hiệu độ dài hai cạnh bất kì nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại nên các đáp án A, B, C đều đúng, đáp án D sai.

Chọn D.

Ý kiến của bạn