Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho độ âm điện: Be (1,5), Al (1,5), Mg (1,2), Cl (3,0), N (3

Cho độ âm điện: Be (1,5), Al (1,5), Mg (1,2), Cl (3,0), N (3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho độ âm điện: Be (1,5), Al (1,5), Mg (1,2), Cl (3,0), N (3,0), H (2,1), S (2,5), O (3,5). Chất nào sau đây có liên kết ion ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn