Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi khi đi

Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi khi đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian, điện năng tiêu thụ của mạch sẽ:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng biểu thức tính điện năng tiêu thụ: (A = UIt)

Giải chi tiết:

Ta có, điện năng tiêu thụ của mạch: (A = UIt = dfrac{{{U^2}}}{R}t)

Khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 2 lần thì cùng khoảng thời gian điện năng tiêu thụ sẽ giảm (2) lần.

Chọn A.

Ý kiến của bạn