Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Đặt điện

Cho đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Đặt điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Đặt điện áp hai đầu đoạn mạch uAB = 200√2cos100πt (V). Tụ điện có điện dung C = 10-4/ π (F). Cuộn cảm có giá trị thay đổi được. Khi L = L1 thì ULmax = 200√2 V. Khi L = L2 thì P max. Giá trị cực đại của công suất trong đoạn mạch đó là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn