Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi được, hiệu điện thế h

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi được, hiệu điện thế h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi được, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u = 60(sqrt 2 )cos100πt (V). Khi R1 = 9Ω hoặc R2 = 16Ω thì công suất trong mạch như nhau. Hỏi với giá trị nào của R thì công suất mạch cực đại, giá trị cực đại đó?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Phương pháp: Mạch điện xoay chiều có R thay đổi

U = 60V; Với hai giá trị R1, R2 của R mạch có cùng công suất P:  ({R_1} + {R_2} = {{{U^2}} over P} Rightarrow P = 144W) 

Khi R = R0 công suất của mạch cực đại là P0. Ta có: ({R_0} = sqrt {{R_1}{R_2}}  = 12Omega ;{{rm{R}}_1} + {R_2} = {{2{P_{{rm{max}}}}} over P}{R_0} Rightarrow {P_{{rm{max}}}} = 150W)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn