Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp gồm điện trở R=10 Ω, c

Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp gồm điện trở R=10 Ω, c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp gồm điện trở R=10 Ω, cuộn cảm thuần có  L= frac{1}{5pi }H và tụ điện có C=frac{1}{pi } mF. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều   u=40cos(100pi t-frac{pi }{3})V thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn