Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dòng điện không đổi I = 1A chạy trong dây dẫn thẳng

Cho dòng điện không đổi I = 1A chạy trong dây dẫn thẳng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dòng điện không đổi (I = 1A) chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10cm có độ lớn là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Độ lớn cảm ứng từ sinh ra bởi dòng điện thẳng dài: (B = {2.10^{ - 7}}.dfrac{I}{r})

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}I = 1A\r = 10cm = 0,1mend{array} right.)

Cảm ứng từ tại điểm M có độ lớn là:

({B_M} = {2.10^{ - 7}}.dfrac{I}{r} = {2.10^{ - 7}}.dfrac{1}{{0,1}} = {2.10^{ - 6}}T)

Chọn A.

Ý kiến của bạn