Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dòng xoay chiều I = I<sub>0</sub>sinωt đi qua một điện t

Cho dòng xoay chiều I = I<sub>0</sub>sinωt đi qua một điện t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dòng xoay chiều I = I0sinωt đi qua một điện trở R. Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R trong thời gian t được xác định bằng hệ thức:  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R trong thời gian t được xác định bằng hệ thức:

Q = R  t.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn