Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dữ liệu sau:       1. Sáu nước Tây Âu thành lập "Cộng đ

Cho dữ liệu sau:       1. Sáu nước Tây Âu thành lập

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dữ liệu sau:

      1. Sáu nước Tây Âu thành lập "Cộng đồng than- thép châu Âu".

      2. Hợp nhất ba cộng đồng thành "Cộng đồng châu Âu" (EC).

      3. "Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu" được thành lập.

      4. Phát hành và sử dụng đồng tiền chung châu Âu (EURO).

      5. EC được đổi tên thành Liên minh châu Âu EU.

Hãy sắp xếp các dữ kiện theo thứ tự thời gian về quá trình liên kết khu vực ở Tây Âu


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

      1. Sáu nước Tây Âu thành lập "Cộng đồng than- thép châu Âu". (18/4/1951)

      2. Hợp nhất ba cộng đồng thành "Cộng đồng châu Âu" (EC). (1/7/1967)

      3. "Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu" được thành lập.25/3/1957)

      4. Phát hành và sử dụng đồng tiền chung châu Âu (EURO). (1/1/1999)

      5. EC được đổi tên thành Liên minh châu Âu EU. (1/1/1993)

            -> Đáp án: B. 1, 3, 2, 5, 4.

Ý kiến của bạn