Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào c

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch riêng biệt ở nhiệt độ thường: CuSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HCl, Ca(NO3)2. Số chất tác dụng thu được kết tủa là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số chất thỏa mãn gồm: CuSO4 ; K2CO3 ; Ca(OH)2 ;

Ba(HCO3)2 + CuSO4 ----> BaSO4 + Cu(HCO3)2 Ba(HCO3)2 + K2CO3 ------> BaCO3 + 2KHCO3  Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 ----> BaCO3 + CaCO3 + 2H2O  Ba(HCO3)2 + H2 SO4 ----> BaSO4 + 2CO2 + 2H2

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn