Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dung dịch các chất : CH<sub>3</sub>COOH ; C<sub>3</sub>H

Cho dung dịch các chất : CH<sub>3</sub>COOH ; C<sub>3</sub>H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dung dịch các chất : CH3COOH ; C3H5(OH)3 ; Ala-Gly-Ala , C12H22O11(saccarozo) , CH3CHO ; HOCH2CH2CH2OH ; C2H3COOH. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thoả mãn : CH3COOH ; C3H5(OH)3 ; Ala-Gly-Gly ; C12H22O11 ; C2H3COOH

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn