Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dung dịch chứa 0,05 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,02 mol

Cho dung dịch chứa 0,05 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,02 mol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dung dịch chứa 0,05 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,02 mol ZnSO4 thu được  a gam kết tủa. Giá trị của a là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2NaOH + ZnSO4 à Zn(OH)2 + Na2SO4   (1)

                 0,04       0,02            0,02

Sau phản ứng (1).  nNaOH dư = 0,05 – 0,04 = 0,01

                2NaOH + Zn(OH)2 à Na2ZnO2 + H­2O     (2)

                  0,01         0,005

(2). nZn(OH)2 bị tan = 0,005  à nZn(OH)2 còn lại = 0,015

               m¯ = 99.0,015 = 1,485 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn