Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dung dịch chứa 02 mol NaOH phản ứng với dung dịch c

Cho dung dịch chứa 02 mol NaOH phản ứng với dung dịch c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dung dịch chứa 0,2 mol NaOH phản ứng với dung dịch chứa 0,3 mol HCl thu được dung dịch A. Tính tổng khối lượng chất tan trong dung dịch A. Biết PTHH: NaOH + HCl → NaCl + H2O.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: NaOH + HCl → NaCl + H2O


Từ số mol ban đầu xác định chất hết, chất dư


Tính theo PTHH suy ra thành phần của dung dịch A


Tính tổng khối lượng các chất tan có trong A

Giải chi tiết:

PTHH: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Bđầu:      0,2        0,3                         (Vì (dfrac{{0,2}}{1} < dfrac{{0,3}}{1}) ⟹ NaOH hết)

P.ứng:     0,2  →  0,2 →    0,2

Sau p.ư:   0          0,1         0,2

Dung dịch A có các chất tan: (left{ begin{array}{l}HCl:0,1left( {mol} right)\NaCl:0,2left( {mol} right)end{array} right.)

⟹ ∑mchất tan = mHCl + mNaCl = 0,1.36,5 + 0,2.58,5 = 15,35 gam.

Đáp án A

Ý kiến của bạn