Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch ZnCl2 và FeCl2 thu đ

Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch ZnCl2 và FeCl2 thu đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch ZnCl2 và FeCl2 thu được kết tủa X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 (đặc, nóng) thu được dung dịch chứa muối


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của sắt, kẽm và các hợp chất của chúng.


Lưu ý: Zn(OH)2 có tính lưỡng tính nên bị hòa tan trong dung dịch kiềm.

Giải chi tiết:

(left{ begin{array}{l}ZnC{l_2}\F{rm{e}}C{l_2}end{array} right. overset{+KOH_du}{rightarrow}  downarrow X:F{rm{e}}{left( {OH} right)_2} to F{{rm{e}}_2}{left( {S{O_4}} right)_3})

Các PTHH:

            FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2 ↓ + 2KCl

            ZnCl2 + 2KOH → Zn(OH)2 ↓ + 2KCl

            Zn(OH)2 + 2KOH → K2ZnO2 + 2H2O

            2Fe(OH)2 + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

Chọn D.

Ý kiến của bạn