Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch gồm FeNO32 và FeNO3

Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch gồm FeNO32 và FeNO3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch gồm Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3, thu được kết tủa X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 (đặc, nóng) thu được dung dịch chứa muối


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(NaOH + left{ begin{array}{l}Fe{(N{O_3})_2}\Fe{(N{O_3})_3}end{array} right. to Xleft{ begin{array}{l}Fe{(OH)_2}\Fe{(OH)_3}end{array} right. + {H_2}S{O_4}_{dac,du} to F{e_2}{(S{O_4})_3})

Đáp án D

Ý kiến của bạn