Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho FeCO<sub>3</sub> tác dụng HNO<sub>3</sub>. Sản phẩm khí

Cho FeCO<sub>3</sub> tác dụng HNO<sub>3</sub>. Sản phẩm khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho FeCO3 tác dụng HNO3. Sản phẩm khí hoá nâu một phần ngoài không khí và một muối kim loại là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn