Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho f(x) là hàm số chẵn và (int - 2^0 f(x)dx = a ).

Cho f(x) là hàm số chẵn và (int - 2^0 f(x)dx = a ).

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho f(x) là hàm số chẵn và (int_{ - 2}^0 {f(x)dx = a} ). Mệnh đề nào sau đây đúng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do f(x) là hàm chẵn nên nguyên hàm của f(x) = F(x) sẽ là hàm lẻ.

Ta có thể lấy 1 ví dụ: (int_{ - 2}^0 {{x^2}} dx = left. {{{{x^3}} over 3}} right|_{ - 2}^0 = {8 over 3} Rightarrow int_{ - 2}^2 {{x^2}} dx = left. {{{{x^3}} over 3}} right|_{ - 2}^2 = {{16} over 3}.)

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn