Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chỗ gặp nhau cách Biên Hòa bao nhiêu kilômét 45 km 42 k

Chỗ gặp nhau cách Biên Hòa bao nhiêu kilômét 45 km 42 k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chỗ gặp nhau cách Biên Hòa bao nhiêu kilômét?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hai vật chuyển động ngược chiều gặp nhau.


- Vận tốc vật thứ nhất kí hiệu là ({v_1})


- Vận tốc vật thứ hai kí hiệu là ({v_2})


- Quãng đường hai vật cách nhau trong cùng thời điểm xuất phát là (S).


- Thời gian để hai vật gặp nhau là (t), thì (t = s:left( {{v_1} + {v_2}} right))


*Chú ý: (S) là quãng đường hai vật cách nhau trong cùng thời điểm xuất phát. Nếu vật nào xuất phát trước thì phải trừ quãng đường xuất phát trước đó.

Giải chi tiết:

Thời gian ô tô đi đến Vũng tàu là: (100:50 = 2) (giờ)

Vậy ô tô đến Vũng Tàu lúc: (8 + 2 = 10) (giờ)

Ô tô rời Vũng Tàu lúc: 10 giờ + 45 phút = 10 giờ 45 phút

Cho đến 10 giờ 45 phút, xe đạp đã đi được:

10 giờ 45 phút – 8 giờ 15 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Lúc 10 giờ 45 phút, xe đạp đi được đến điểm C cách Biên Hòa là: (10 times 2,5 = 25left( {km} right)) 

Quãng đường BC dài: (100 - 25 = 75left( {km} right))

Ta có sơ đồ:

 

Tổng vận tốc của ô tô và xe đạp là: (50 + 10 = 60) (km/giờ)

Thời gian hai xe đi kể từ 10 giờ 45 phút cho đến lúc gặp nhau là:

(75:60 = 1,25) (giờ) hay 1 giờ 15 phút

Hai xe gặp nhau lúc: 10 giờ 45 phút + 1 giờ 15 phút = 12 giờ

Chỗ gặp nhau cách Biên Hòa: (25 + 10 times 1,25 = 37,5left( {km} right))

Đáp số:  37,5 km.

Chọn D.

Ý kiến của bạn