Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17</sub

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi các gốc axit là A và B

Trường hợp  2A+1B: AAB; ABA  (2 chất)

trường hợp 2B + 1A (tráo đổi vai trò): (2 chất)

Trường hợp 3A, 3B: (2 chất)

Tổng cộng: 6 chất.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn