Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hai dao động điều hoà, có li độ x­1 và x

Cho hai dao động điều hoà, có li độ x­1 và x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai dao động điều hoà, có li độ x­1 và x2 như hình vẽ.

Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn