Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 6cos10πt (cm) và x2 = 8cos(10πt +0,5π) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là:

     


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn