Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì Dao đ

Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì Dao đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì. Dao động thứ nhất tại thời điểm (t = 0left( s right)) có li độ bằng biên độ và bằng (1) (left( {cm} right)). Dao động thứ hai có biên độ là (sqrt 3 left( {cm} right)), tại thời điểm (t = 0left( s right)) có li độ bằng (0) và vận tốc âm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là bao nhiêu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biên độ của dao động tổng hợp: (A = sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}.cosDelta varphi } )

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}{x_1} = 1.cosleft( {omega t + {varphi _1}} right)\{x_2} = sqrt 3 .cosleft( {omega t + {varphi _2}} right)end{array} right.)

Tại t = 0 vật 1 ở biên dương ( Rightarrow {varphi _1} = 0)

Tại t = 0 vật 2 qua VTCB theo chiều âm ( Rightarrow {varphi _2} = dfrac{pi }{2})

Hai dao động vuông pha nên biên độ của dao động tổng hợp:

(A = sqrt {A_1^2 + A_2^2}  = sqrt {{1^2} + {{left( {sqrt 3 } right)}^2}}  = 2cm)

Chọn C.

Ý kiến của bạn