Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai dao động điều hoà với li độ x1 và x2

Cho hai dao động điều hoà với li độ x1 và x2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai dao động điều hoà với li độ x1 và x2 có đồ thị như hình vẽ. Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì hai dao động vuông pha nhau nên A = 10cm. T = 0,1s => w= 20π => vmax= w.A = 200π cm/s.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn