Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai đường thẳng ab phân biệt và mặt phẳng P Mệnh

Cho hai đường thẳng ab phân biệt và mặt phẳng P Mệnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai đường thẳng (a,,,b) phân biệt và mặt phẳng (left( P right)). Mệnh đề nào sau đây sai ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.

Giải chi tiết:

Xét 4 đáp án ta thấy đáp án B sai, vì nếu (left{ begin{array}{l}a//left( P right)\b bot aend{array} right.) thì (a,,,b) có thể cắt nhau, song song, ... cùng nằm trong mặt phẳng song song với mặt phẳng (left( P right)).

Chọn B.

Ý kiến của bạn