Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai hàm số y = ax và y = loga x (v

Cho hai hàm số y = ax và y = loga x (v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai hàm số y = ax và y = loga x (với a > 0; a ≠ 1). Khẳng định sai là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn