Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai mặt phẳng (P) : x + y – 2z + 1 = 0 và (Q): 2x – y +

Cho hai mặt phẳng (P) : x + y – 2z + 1 = 0 và (Q): 2x – y +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai mặt phẳng (P) : x + y – 2z + 1 = 0 và (Q): 2x – y + 3 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (R) vuông góc với (P) và (Q) sao cho khoảng cách từ M(- 1; 2; 2) đến (R) bằng √3.

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

= (1;1; - 2)

     = (2; -1; 0)

=> [,] = (- 2; - 4; - 3) và (R) ⊥ (P) và (Q)

=> chọn  = - [,] = (2; 4; 3)

Phương trình (R ) có dạng 2x + 4y + 3z + m = 0 

d(M, (R)) =  = √3

= √3

⇔ |m + 12| = √87 ⇔ m = - 12 ± √87

=> ( R) : 2x + 4y + 3z – 12 ± √87 =  0

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn