Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai số a, c thỏa mãn ac < 0. Xét hai phương trình

Cho hai số a, c thỏa mãn ac < 0. Xét hai phương trình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai số a, c thỏa mãn ac < 0. Xét hai phương trình left{begin{matrix}ax^{2}+bx+c=0(1)cx^{2}+bx+a=0(2)end{matrix}right.

Gọi  α và β là hai nghiệm lớn nhất của (1) và (2). Chứng minh rằng : α + β  ≥ 2.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì ac : α > 0; β > 0.

Giả sử a > 0 > c. Ta có : α = ; β  =

Suy ra : αβ = 1 mà : α + β ≥ 2√αβ = 2.

Ý kiến của bạn