Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai số phức z1 = 1 - 2i và z2 = 2 + i Số phức z1 +

Cho hai số phức z1 = 1 - 2i và z2 = 2 + i Số phức z1 +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai số phức ({z_1} = 1 - 2i) và ({z_2} = 2 + i). Số phức ({z_1} + {z_2}) bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ta có ({z_1} = {a_1} + {b_1}i;{z_2} = {a_2} + {b_2}i) thì ({z_1} + {z_2} = left( {{a_1} + {a_2}} right) + left( {{b_1} + {b_2}} right)i)

Giải chi tiết:

Ta có: ({z_1} + {z_2} = left( {1 - 2i} right) + left( {2 + i} right) = 3 - i).

Chọn C.

Ý kiến của bạn