Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai tập hợp A = abce B = - 3cef Xác định tập h

Cho hai tập hợp A = abce B = - 3cef Xác định tập h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai tập hợp (A = left{ {a;,,b;,,c;,,e} right}), (B = left{ { - 3;,,c;,,e;,,f} right}). Xác định tập hợp (A cup B).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lấy tất cả các phần tử chung và riêng của hai tập hợp.

Giải chi tiết:

(A = left{ {a;,,b;,,c;,,e} right})

(B = left{ { - 3;,,c;,,e;,,f} right})

( Rightarrow A cup B = left{ { - 3;,,a;,,b;,,c;,,e;,,f} right})

Chọn D

Ý kiến của bạn