Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số bậc ba f x có đồ thị như hình vẽ Số giá trị

Cho hàm số bậc ba f x có đồ thị như hình vẽ Số giá trị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số bậc ba (fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình (fleft( x right) + 1 = m) có (3) nghiệm phân biệt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn