Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số bậc ba y = f x có đồ thị như hình vẽ bên dư

Cho hàm số bậc ba y = f x có đồ thị như hình vẽ bên dư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát đồ thị và kết luận:


- Các khoảng đồng biến là các khoảng mà hàm số liên tục và đồ thị hàm số đi lên (theo chiều từ trái qua phải).


- Các khoảng nghịch biến là các khoảng mà hàm số liên tục và đồ thị hàm số đi xuống (theo chiều từ trái qua phải).

Giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy:

Hàm số đồng biến trên (left( { - 1;1} right)).

Hàm số nghịch biến trên (left( { - infty ; - 1} right)) và (left( {1; + infty } right)).

Do đó loại A, B, C.

Đáp án D có (left( { - dfrac{1}{2};dfrac{4}{5}} right) subset left( { - 1;1} right)) nên hàm số đã cho cũng đồng biến trên (left( { - dfrac{1}{2};dfrac{4}{5}} right)).

Chọn D.

Ý kiến của bạn