Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số: (f x ) = căn x - 1  +1

Cho hàm số: (f x ) = căn x - 1  +1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số: (fleft( x right) = sqrt {x - 1}  + frac{1}{{x - 3}}.) Tập xác định của (f(x)) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hàm số xác định ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x - 1 ge 0x - 3 ne 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge 1x ne 3end{array} right..)

( Rightarrow D = left[ {1;,,3} right) cup left( {3; + infty } right).)

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn