Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số f x có đồ thị như sauSố nghiệm thực của phư

Cho hàm số f x có đồ thị như sauSố nghiệm thực của phư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (fleft( x right)) có đồ thị như sau:

Số nghiệm thực của phương trình ({f^2}left( x right) - 1 = 0) là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn