Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số f x = x^2 - 4x + 5 khẳng định nào sau đây đ

Cho hàm số f x = x^2 - 4x + 5 khẳng định nào sau đây đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (fleft( x right) = {x^2} - 4x + 5) khẳng định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Với (a > 0), hàm số bậc hai đồng biến trên (left( {dfrac{{ - b}}{{2a}}; + infty } right)) và nghịch biến trên (left( { - infty ;dfrac{{ - b}}{{2a}}} right))

Giải chi tiết:

Đồ thị hàm số (fleft( x right) = {x^2} - 4x + 5) có ({x_I} = dfrac{{ - b}}{{2a}} = 2) và có (a = 1 > 0)

Suy ra hàm số nghịch biến trên (left( { - infty ;2} right)), đồng biến trên (left( {2; + infty } right)).

Chọn D.

Ý kiến của bạn