Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số (y = 1 3x^3 + mx^2 + (2m - 1)x - 1)

Cho hàm số (y = 1 3x^3 + mx^2 + (2m - 1)x - 1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = {1 over 3}{x^3} + m{x^2} + (2m - 1)x - 1). Tìm mệnh đề sai. 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét (y' = {x^2} + 2mx + 2m - 1 = 0)

Khi đó  (Delta' _{y'} = 0 Leftrightarrow {m^2} - 2m + 1 = 0 Leftrightarrow {left( {m - 1} right)^2} = 0)

Với (m = 1 Rightarrow y' = 0) có nghiệm kép  nên hàm số không có cực trị

Với (m ne 1 Rightarrow {y'} = 0) có hai nghiệm phân biệt nên hàm số có hai điểm cực trị

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn