Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = ax^3 - 4x + b ab in mathbbR có đồ thị nh

Cho hàm số y = ax^3 - 4x + b ab in mathbbR có đồ thị nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = a,{x^3} - 4x + b,left( {a,b in mathbb{R}} right))có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn