Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = ax^4 + bx^2 + c a ne 0 có đồ thị như hìn

Cho hàm số y = ax^4 + bx^2 + c a ne 0 có đồ thị như hìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = a{x^4} + b{x^2} + c) ((a ne 0)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn