Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x biết f 0 = 0 và f x = 2sin ^2xcos

Cho hàm số y = f x biết f 0 = 0 và f x = 2sin ^2xcos

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) biết (fleft( 0 right) = 0) và (f'left( x right) = 2{sin ^2}xcos 2x). Tính (int_0^pi  {fleft( x right)dx} )


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn B.

Ý kiến của bạn