Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x có đạo hàm trên mathbbR và hàm số y

Cho hàm số y = f x có đạo hàm trên mathbbR và hàm số y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}) và hàm số (y = f'left( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây:

Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} - 3x} right))  là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn B.

Ý kiến của bạn