Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x có đồ thị như hình bênHàm số đã cho

Cho hàm số y = f x có đồ thị như hình bênHàm số đã cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình bên

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn